Sẽ phạt đến 10 triệu đồng nếu không đăng ký đất đai lần đầu

16/04/2024 - Đăng bởi : Lê Xuân Thủy

(chinhphu.vn) - Đề xuất phạt tiền từ 6-10 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày 5/1/2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị.

Bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định về mức xử phạt không đăng ký đất đai.

1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm a, b, c khoản1 điều 132 luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (5/1/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;

- Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (5/1/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 điều 133 luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 điều 133 luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

- Phạt tiền từ đồng nếu quá thời hạn 24 tháng 3-5 triệu đồng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 điều 133 luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại (1) và (2) nêu trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Bài cùng chuyên mục
Back to top